KÜTÜPHANE

Hollanda vergi sistemi ve avantajlarına dair bilmeniz gereken her şey

Hollanda vergi sistemi ve avantajlarına dair bilmeniz gereken her şey

Hollanda vergi sisteminde, özellikle yabancılara, pek çok kolaylık sunuluyor. Örneğin Hollanda’da geliri 200.000 Euro’ya (2022'de 395.000€) ulaşan şirketlere %25,8’lik kurumlar vergisi oranı uygulanır. Ya da şirket sahiplerinin yabancı çalışanları, %30 vergi kuralından faydalanabilir. Veya bir girişimci Hollanda'dan başka bir AB ülkesine mal ticaretini %0 KDV tarifesinden yapabilir. Araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten bir şirket ise WBSO programından yararlanabilir. Olmadık Ofis olarak bu yazımızda Hollanda vergi sisteminin ayrıntılarına ve Hollanda’da yabancılar için sağlanan vergi kolaylıklarına değineceğiz.

Diyelim ki işinizi Avrupa'da büyütmek, yeni bir hayata başlamak, Avrupa’da çalışarak refah durumunuzu daha üst seviyelere çıkarmak için bir adres arıyorsunuz. "Yurt dışında hangi ülkede şirket kurmak avantajlı?" sorusunun yanıtlarını araştırdınız ve ABD, Estonya, Birleşik Krallık, Almanya gibi çok sayıda seçeneği değerlendirdiniz. Ardından Hollanda’da şirket kurmak fikrini düşünmeye başladınız ve Hollanda’da şirket kurmanın avantajlarını öğrenmeye odaklandınız. Avrupa Birliği, NATO ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi olan, Avrupa’nın en büyük ticaret merkezlerinden biri sayılan Rotterdam Limanı’na ev sahipliği yapan Hollanda sizin için avantajlı görünmeye başladı. Hollanda’da özel limited şirket (Besloten Vennootschap | BV) kurmanın Olmadık Ofis gibi hizmet sağlayıcıları aracılığıyla 10 gün içinde tamamlanabildiğini keşfettiniz ve kararınız iyice netleşti.

Böyle bir durumdaysanız veya Hollanda’ya taşınarak kariyerinizi orada sürdürmek istiyorsanız en az şirket kuruluşu veya taşınma süreçleri kadar önemli olan bir başlığa dair de fikir sahibi olmanız gerekiyor. Bilindiği üzere, her ülkenin kendine ait bir vergi sistemi oluyor ve bu vergiler çoğunlukla hükümetlerce sağlanan hizmetleri finansa etmek için kullanılıyor. Bir ülkedeki refah düzeyinin yükselmesi, vergi sisteminin iyi inşa edilmesi ve şeffaflıkla uygulanmasıyla mümkün oluyor. Bu noktada bir ülkede yaşayan vatandaşların veya farklı ülkelerden gelen yabancıların, hizmetlerinden yararlandıkları ülkelere karşı yükümlülükleri bulunuyor. Hollanda’yı yeni hayatınızın merkezi olarak belirlediyseniz, Hollanda vergi sisteminin ayrıntılarına ve avantajlarına dair de bilgi sahibi olmanız gerekiyor.

Global Şirketim paketiyle 10 günde Hollanda’da şirket kuruluşu işlemlerinizi tamamlayan Olmadık Ofis olarak bu yazımızda Hollanda vergi sisteminin ayrıntılarına yer vereceğiz. Ülkedeki vergi otoritesini ve vergi sistemini anlattıktan sonra, Hollanda’da yabancılar için sağlanan vergi avantajlarına değineceğiz.

Hollanda vergi sistemi

Öncelikle şunu unutmayın: Hollanda vergi sistemi, özellikle yabancılar için pek çok kolaylık sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Hollanda’da yaşarken para kazanıyorsanız, vergi ödemeniz beklenir. Sosyal açıdan bilinçli bir ülke olan Hollanda’da kişisel durumunuz, çalışma türünüz, ikamet durumunuz, toplam varlık ve kazançlarınız, vergi yükümlülüklerinizi önemli ölçüde şekillendirir.

Hollanda’da vergi sistemi, Hollanda Vergi Dairesi (Belastingdienst) tarafından uygulanır ve bu kurum, Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak Hollanda’da vergilerin ve sosyal güvenlik katkılarının toplanmasından sorumludur. Hollanda’da vergi gelirleri, sanat, kültür, barınma, çocuk bakımı, sağlık, emeklilik ve sosyal güvenlik yardımcı gibi başlıklarda sağlanan sübvansiyonları da kapsayan devlet harcamalarını finansa etmek için kullanılır.

Hollanda’da gelir vergisi ve kutu sistemi

Hollanda’da ikamet etmeye ve ülkede çalışarak gelir elde etmeye başladığınızda, Hollanda gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekir. Bir diğer deyişle Hollanda’da yaşıyor ve çalışıyorsanız, ilk günden itibaren yerleşik bir vergi mükellefi sayılırsınız. Gelirleriniz, Hollanda’da tuttuğunuz servetiniz ve varlıklarınız üzerinden vergi ödemeniz beklenir. Hollanda vergi sistemi, vergilendirilebilir farklı gelir türlerini kutu sistemiyle üç gruba ayırır. Üç farklı vergilendirilebilir gelir türü, kutu olarak adlandırılan kendi takvimine göre ayrı ayrı vergilendirilir. Her kutunun kendine ait veri oranı veya oranları vardır.

 1. Kutu 1 - İş ve ev sahipliğinden elde edilen vergiye tabi gelir: Bu kutu, istihdam geliri, asıl ikametgâhın ev sahipliği, periyodik makbuzlar ve ödemeler, gelir hükümlerine ilişkin menfaatler başlıklarını kapsar. Vergilendirilebilir gelir ve bunlara karşılık gelen yüzdelik rakamlara bu yazdından göz atabilirsiniz.
 2. Kutu 2 - Önemli menfaatlerden (substantial interest) elde edilen vergiye tabi gelir: Tek başına veya eşi veya diğer yakın akrabalarıyla, bir şirketin hisselerinin veya hisse sınıfının en az %5’ine sahip olan veya bir şirkette %5 hisse alma hakkına sahip olan mukimlerin bu sahipliklerinden elde ettikleri gelirler, Kutu 2’de vergilendirilir. Kutu 2 için sabit vergilendirme oranı %26,9’dur.
 3. Kutu 3 -Tasarruf ve yatırımlardan elde edilen vergiye tabi gelir: Kira geliri, temettü geliri, faiz ödemeleri gibi gelirler, Kutu 3 üzerinden vergilendirilir. Bu gelir sınıfı için sabit oran 2022 itibarıyla %31 olarak belirlenmiştir.

Hollanda’da federal vergiler

Maliye Bakanlığı (Ministeria van Financiën) çatısı aldında çalışan Belastingdiesnst, ulusal vergi mevzuatı kapsamında talep edilen aşağıdaki vergiler, doğrudan vergiler kategorisinde yer alır.

 • Gelir vergisi
 • Kurumsal vergisi
 • Miras ve intikal vergisi
 • Transfer vergisi

Doğrudan vergilerin yanı sıra, Hollanda hükümeti aşağıdakiler dahil bazı dolaylı vergiler de alır:

 • Katma değer vergisi
 • Tüketim vergisi
 • Yasal işlemlerden alınan vergiler
 • Çevre vergileri
 • Motorlu taşıt vergisi
 • İthalat vergileri
 • Alkolsüz içecekler ve diğer ürünler için tüketim vergisi
 • Ağır vasıtalara uygulanan vergi,

Hollanda hükümetinin topladığı vergilerin yanı sıra eyaletler ve bölgeler de çeşitli konularda vergi talep ederler. Hollanda’da ikamet eden kişiler, ulusal vergilerine ek olarak kendi şehir konseylerine (gemeente) yerel vergiler de ödemek zorundadır. Bunlara emlak vergisi, atık toplama vergisi, sokak temizliği/bakımı vergisi, turist vergisi, kanalizasyon vergisi gibi vergiler dahildir.

Hollanda’da yabancılar için sağlanan vergi avantajları

Başka bir ülkeden Hollanda’ya çalışmaya geldiğinizde, belirli koşulları sağlamanız durumunda Hollanda hükümeti tarafından sağlanan vergi avantajlarından da yararlanabilirsiniz. Bu vergi avantajlarının başında yabancılar için sağlanan %30 kuralı gelir.

Expat’lar için Hollanda %30 vergi kuralı nedir?

Hollanda’da çalışmayı ilk aşamada kolaylaştırmak ve ülke dışı masraflar olarak adlandırılan masrafların yükünü biraz olsun hafifletmek için tasarlanan %30 kuralı, yalnızca işvereniniz aracılığıyla faydalanabileceğiniz bir kolaylıktır. İşvereninizin, maruz kaldığınız ülke dışı maliyetler için size vergiden muaf bir geri ödeme yapmasına izin verilir. Hollanda hükümeti maliyetlerin %30’unu size doğrudan ödemek yerine, işvereninizin size verdiği maaşın %30’unu vergiden muaf hale getirir. Bu noktada Hollanda’da şirket kuran biri de, çalıştırdığı kişiler üzerinden %30 kuralından yararlanabilir.

%30 kuralından yararlanabilmek için belirli koşulları karşılamanız beklenir. Bunun için öncelikle Hollanda dışında işe alınmanız veya başka bir ülkeden Hollanda’ya çalışmak için gönderilmeniz gerekir. Bunun yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır:

 • Hollanda’da yasal olarak kayıtlı bir işte çalışmak
 • Hollanda’daki ilk iş gününüzden önce 16 ay boyunca başka bir ülkede yaşamak
 • Hollanda işgücü piyasasında bulunması zor veya imkânsız olan belirli bir uzmanlığa sahip olmak
 • Geçerli bir çalışma iznine sahip olmak

Üçüncü maddede belirtilen uzmanlık koşulu, maaşa göre belirlenir. 2022’de yıllık 39.467€’dan fazla kazananlar, bu uzmanlığa sahip sayılır.

Hollanda’da şirket kuranlar için en yaygın vergiler

Önceki yazılarımızda Hollanda'da şirket kurabilmek için Hollanda Ticaret Odası'na (KvK) kaydolmak gerektiğinden söz etmiştik. Ticaret siciline kaydolan girişimciler, Vergi ve Gümrük İdaresi’ne de otomatik olarak kaydedilir. Hollanda’da iş yapan girişimcilerin ödediği yaygın vergiler aşağıdaki gibidir:

Ciro vergisi / katma değer vergisi: Ciro vergisi veya KDV (VAT), işletmenizin Hollanda’da sattığı mal ve hizmetlerin çoğuna eklenmesi gereken türden bir ciro vergisidir. Bu sistem çoğunlukla Türkiye’deki gibi işler, işletmeler satın aldıkları hizmetler ve ürünler için ödedikleri KDV’leri vergiden düşebilir. Kendi ürün ve hizmetlerinde ise %9 veya %21 oranları üzerinden KDV öder.

Kurumlar vergisi: Özel bir limited şirkete (besloten vennotschap | BV) veya halka açık bir limited şirkete (naamloze vennootschap | NV) sahipseniz, şirketiniz için kurumlar vergisi beyannamesi vermeniz de gerekir. Hollanda, Avrupa’nın en rekabetçi asgari kurumlar vergisi oranlarından biri sunar ve bu vergi kâr düzeyine göre belirlenir. Standart kurumlar vergisi (CIT) oranı 1 Ocak 2022 itibarıyla %25,8'dir. Yıllık geliri 200.000 Euro’ya (2022'de 395.000€) kadar olan şirketler ilk gelir grubunda sayılır ve bu şirketlere %19'lik (2022'de %15) daha düşük bir oran uygulanır.

Hollanda’da şirket kuranlar için vergi kolaylıkları

Hollanda, ülkede girişimciliği teşvik etmek ve yabancı girişimcilerin Hollanda ekonomisine katkılarını artırmak için ülke dışından şirket kuranlar için çeşitli avantajlar da sağlar. Hollanda’da şirketlerin bilmesi gereken vergi sistemi özellikleri, aşağıdaki gibi sıralanır:

 • Hollanda’da kurumlar vergisi oranı, şu anda ilk 200.000 Euro'luk (2022'de 395.000€) vergiye tabi kâr için %19 (2022'de %15)ve bunun üzerindeki vergilendirilebilir kârlar için %25,8 olarak uygulanıyor. Bu yönüyle ülke, Avrupa’nın en rekabetçi asgari kurumlar vergisi oranını sunuyor.
 • Patentli maddi olmayan duran varlıklardan kaynaklanan kazançlar, kurumlar vergisi beyannamesinde “innovation box” denilen özel bir tarife kutusuna eklenerek özel bir vergi avantajından yararlanılabiliyor. Bu kutuda değerlendirilen tüm gelirler %9 oranı ile vergilendiriliyor.
 • Hollanda, çifte vergilendirmeyi önlemek için 100'e yakın ikili vergi anlaşmasından oluşan geniş bir ağ sunuyor.
 • Bir şirket grubu içindeki Hollanda faaliyetleri için vergi konsolidasyonu sağlayan etkin bir mali birlik rejimi uygulanan Hollanda'da, çoğu zaman yapılan faiz ve telif ödemelerinde stopaj vergisi uygulanmıyor.
 • Yurt dışından çalışan getirmek isteyen şirketler, ayrıntılarını yukarıda anlattığımız %30 kuralından yararlanabiliyor.

Bu maddelerin yanı sıra, yeni fikirleri ve inovasyonu aktif olarak destekleyen ülkede, ileri görüşlü şirketler için destekleyici bir finansal ortam oluşturuluyor. Bu ortamın en önemli uygulamalarını aşağıda özetliyoruz:

 • ArGe Vergi Kredisi (WBSO): Startup'ların veya inovatif şirketlerin araştırma ve geliştirme maliyetlerinin bir kısmı, Hollanda hükümeti tarafından karşılanıyor. İşletmeler, WBSO uygulamasına hak kazandıklarına, harcamalarının bir kısmı için destekten yararlanabiliyor.
 • Enerji Yatırım Ödeneği (EIA): Hollanda hükümeti, şirketlerin enerji verimli teknolojilere ve sürdürülebilir enerjiye yapılan yatırımlarının %45,5’ini geleneksel amortismana ek olarak vergilendirebiliyor ve vergilendirilebilir kârdan düşebiliyor.
 • Çevresel Yatırım Kesintisi (MIA): Bu avantaj, şirketlere çevre dostu yatırımlarının maliyetlerinde %45'e kadar ek vergi indirimi olanağı sunuyor.
 • Vamil: Bu seçenek, şirketlerin nitelikli bir çevre dostu yatırımlarının maliyetlerinin %75'ini bir kerede amorti etmesine olanak tanıyor.
 • %0 KDV: Girişimciler için esnek bir KDV rejimine sahip olan Hollanda'da yerleşik ve yabancı ülkelerde iş yapan yabancı girişimciler, Hollanda'dan başka bir AB ülkesine mal ticareti yapan şirketleriyle %0 KDV tarifesinden faydalanabiliyor. Bu avantaj, uluslararası mal taşımacılığı hizmetleri, uluslararası yolcu taşımacılığı ve AB üyesi olmayan ülkelere ihraç edilen mallar gibi sınır ötesi işlemlerle ilgili hizmetlerde de uygulanabiliyor. Bu konuyla ilgili güncel Türkçe kaynağa, Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesindeki bu dokümanın yedinci sayfasından erişilebiliyor.

Hollanda’da şirket kuruluşu ve vergi süreçlerinizi Olmadık Ofis’e bırakın!

Hollanda vergi sistemini ve Hollanda vergi kolaylıklarını özetlediğimiz yazımızın sonuna gelirken, Olmadık Ofis olarak Global Şirketim hizmetimizle Hollanda’da şirket veya şube kurup Avrupa pazarına açılmak isteyen girişimcilerin taleplerini 10 gün içinde tamamladığımızı hatırlatmak istiyoruz. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam ve Eindhoven’da bulunan prestijli lokasyonlarımızla Hollanda’da şirket kurulumu için gerekli olan yasal iş adresi ihtiyacınıza yanıt veriyor, ayrıntılarına şu yazımızda değindiğimiz KvK kaydı, UBO beyanı gibi tüm süreçleri sizin yerinize yürütüyoruz. Üstelik tüm bunları şirket başına 3.750 Euro karşılığı tamamlıyoruz. Öte yandan Hollanda vergi sistemi ve vergilendirme süreçleri için ihtiyaç duyduğunuz tüm konularda sizi iş ortaklarımızla bir araya getiriyoruz. Bu sayede bürokratik süreçleri düşünmeye zaman ayırmadan yalnızca işinizi büyütmeye odaklanabiliyorsunuz. Bilgi almak için olmadikofis.com/uye-ol üzerinden form doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz.