subPage
KÜTÜPHANE

Sanal Ofis Sözlüğü

Sanal Ofis Sözlüğü

Şirket kurmak ve kendi işini yürütmek heyecanlı bir süreç olsa da, bu süreçler yasaların ve mevzuatın öngördüğü koşulları yerine getirebilmek için ilk aşamadan itibaren yeni bir terminolojiyi öğrenmeyi gerektiriyor. Sanal ofis sahibi olmak isteyenlere İstanbul'da resmi iş adresi sağlayan Olmadık Ofis olarak bu içeriğimizde şirket kurma sürecinden sonraki aşamalarda bilmeniz gereken kavramlara uzanan bir sözlük oluşturduk.

İster evde yaptığınız organik ve vegan mumları e-ticaret altyapılarını kullanarak satmaya başlayın, ister bir sektörü dönüştürme potansiyeli taşıyan girişim fikrinizin tohumlarını atın, işler biraz ciddiye bindiğinde yasal statü kazanabilmek için bir şirket kurmanız gerekir. İster bir avukat ya da serbest çalışan bir mimar olun, fatura kesebilmek için en azından şahıs şirketi sahibi olmanız beklenir. Birçok evrak işini beraberinde getiren şirket kurma sürecinde kendi işinize ilk adımdan itibaren hazır başlamak için bazı terim ve kavramları bilmeniz, yasal süreçleri, mevzuatları, şirket kurarken ve işlerinizi yürütürken uymanız gereken prosedürleri de kavramak açısından önem taşır.

Kendi işini yapmak isteyen herkese 550 TL’den başlayan fiyatlarla sanal ofis fırsatları sunan Olmadık Ofis olarak bu blog içeriğimizde şirket kuruluşundan itibaren karşınıza çıkabilecek kavramlara dair bir sözlük oluşturduk.

Bu sözlüğe eklenmesini istediğiniz tanımlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aradığınız kelimeyi daha kolay bulmak için bilgisayarda CTRL + F ya da CMD + F kısa yollarını kullanabilir, mobilde tarayıcı menünüzden “Sayfada Bul” butonuna dokunabilirsiniz.

Sanal Ofis Sözlüğü

Şirket kurmak: Ticarete atılmak, kendi işinin yöneticisi olmak ve ürün/hizmet satış süreçlerini yasal ve tüzel bir kişi olarak yürütmek isteyen herkesin yapması gereken işlemdir. Zira devletler yapılan her türlü ticari faaliyetin faturalarla kaydının tutulmasını ve bu işlemler karşılığında elde edilen kazancın bir kısmının vergi olarak ödenmesini zorunlu tutar. Fatura kesmek ve vergi ödemek için ise belirli aşamaları tamamlayarak şirket kurmak gerekir.

Sanal ofis: Sanal ofisler, şirket kurmak için resmi adres gösterme zorunluluğunun hızlı, kolay ve daha az maliyetli bir çözümüdür. Sanal ofis çözümleri, şirket kurmak isteyen herkese, şirket kurmanın şartları arasında yer alan yasal adres göstermenin bir yolunu sunar. Sanal ofis kiralayan şirketler, fiziksel bir alana sahip olmasa da iş adresi olarak gösterebileceği yasal bir adrese sahip olur. 550 TL’den başlayan fiyatlarla İstanbul’daki lokasyonlarda sanal ofis sahibi olma, çağrı ve posta yönetimi ve yasal mevzuata uygun kira sözleşmesi çözümleri sunan Olmadık Ofis’ten ilk sanal ofisinizi kiralamak için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

İş adresi: Bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bildireceğiniz, resmi iş adresi olarak gösterebileceğiniz adrestir. Bir adresi resmi iş adresi olarak gösterebilmek için fiziksel alanı kullanmanız gerekmez. Sanal ofis çözümlerini tercih ederek hem ofis maliyetlerinizi düşürür, hem de mevzuatın gereğine uygun olarak işiniz için resmi bir adres belirlemiş olursunuz.

Resmi iş adresi: Yasal iş adresini adlandırmak için kullanılan bir başka terimdir. Resmi adresiniz, resmi yazışmalar ve posta alımları/gönderimleri için kullandığınız iş adresinizdir. Devlet kayıtlarında şirketinizin adresi olarak resmi iş adresiniz görünür. Sanal ofisler de iş adresi olarak gösterebileceğiniz fakat fiziksel alanını kullanmak zorunda olmadığınız, tamamen yasal iş adreslerinizdir. Örneğin Olmadık Ofis sanal ofis hizmeti kullanıcısıysanız; İstanbul Balat ya da İstanbul Caddebostan lokasyonlarından birini resmi iş adresi olarak 

gösterebilirsiniz. Türk Ticaret Kanunu’na göre tamamen yasal olarak kullanılabilen sanal ofisler, bir şirket kurmak için şart koşulan ofis zorunluluklarına karşılar.

Resmi iş adresine ilişkin ayrıntılı bilgileri bu yazımızda derledik.

Yasal mevzuat: Yasal mevzuat, yaygın tanımına göre yürürlükte olan yasaların bütünüdür. İş dünyasında, şirket kurma ve resmi iş adresi gösterme süreçlerinde ise bu kavram Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi yönetmeliklerin şirket kurucularına zorunlu tuttukları kurallar bütününü tanımlar.

Yoklama (Açılış Yoklaması): Ofisinizi tuttuktan ya da sanal ofisinizi kiraladıktan sonra şirket açılış işlemlerinizin tamamlanması için vergi dairesi yetkilileri tarafından ofisinizde ya da sanal adresinizde yapılan denetlemedir. Vergi dairesi yoklaması ya da vergi dairesi açılış yoklamasının ardından adres beyanınız teyitlenmiş olur ve şirketinizin açılış işlemleri tamamlanır.

“Sanal ofislerde açılış yoklaması nedir, nasıl olur?” sorusuna yanıt bulmak için bu bağlantıdaki yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Vergi mükellefi: Bir ülkenin vatandaşları, elde ettiği gelirler ve yaptığı harcamalar üzerinden devlete bir katkıda bulunduğundan vergi mükellefidir. Tıpkı gerçek kişiler vergi mükellefi olabildiği gibi tüzel kişiler, yani şirketler de vergi mükellefidir. Vergi mükellefleri, devlete kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere vergi ödemekle yükümlü kişilerdir.

Vergi dairesi: Vergi daireleri; vergi mükelleflerinin bağlı olduğu, vergi hizmeti aldığı, vergi ödemelerini gerçekleştirdiği idari birimlerdir. Vergi daireleri Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bağlı olarak çalışır.

İnteraktif vergi dairesi: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi işlemlerinin sanal ortamda gerçekleşmesi için kurduğu sanal vergi dairesidir. Vergi mükellefleri, interaktif vergi dairesini kullanarak vergi borç bilgisine erişim, ödeme, dilekçe gönderme gibi işlemler yapabilir.

Stopaj: Stopaj; bir gelirin vergi tutarının, gelir henüz sahibine transfer edilmeden kesilerek vergi dairesine yatırılmasıdır. İşyeri amacıyla kiralanan yerlerde net kiranın üzerine stopajın eklenmesiyle brüt kira elde edilir. Ofis sahibi şirketler, kiraladıkları gayrimenkullerin kira bedelleri üzerinden devlete vergi öder. Olmadık Ofis kullanıcıları ise aylık 550 TL’den başlayan fiyatlarla kiraladıkları sanal ofisleri için stopaj ödemek zorunda kalmaz.

Taahhüt: Şirketleşme ya da ofis açma bağlamında düşünüldüğünde taahhüt, bir ofiste belirlenen süre kadar kalınacağını, o süre dahilinde ödemelere devam edileceğini garanti eden prosedürdür. Örneğin bir fiziksel ofis kiralarken yapacağınız bir yıllık sözleşmeyle, bir yıl boyunca o ofiste kalacağınızı ve o ofis için ödeme yapacağınızı taahhüt etmiş olursunuz. Olmadık Ofis’in sunduğu sanal ofis çözümünde ise sanal ofis aboneliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Bu anlamda sanal ofis, uzun vadeli bağlayıcı değildir.

“Taahhütsüz sanal ofis nasıl kiralanır?” sorusunun yanıtlarını bu adresteki yazımızdan öğrenebilirsiniz!

Fatura: Ürün ve hizmetlerin satışını belgelemek ve şirketlerin gelir tablolarını oluşturmak için kullanılan resmi belgedir. Yaptığınız her iş, sattığınız her ürün için fatura kesersiniz. Diğer yandan Olmadık Ofis’in sanal ofis hizmeti, aylık 550 TL + KDV’den başlayan fiyatlarla kestiği faturalarla, ofis kiranızı gider olarak göstermenizi mümkün kılar.

Gider göstermek: Şirket sahiplerinin şirketleri için yaptıkları harcamaları devlete beyan etmeleridir. Yalnızca bazı harcamalar gider olarak gösterilebilirken, gider gösterilen harcamalar KDV, gelir, kurumlar vergisi gibi vergiler hesaplanırken şirketlere kolaylık sağlar.

e-Fatura: Az önce tanımını yaptığımız faturanın dijital ortamda düzenlenmiş halidir. Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık brüt satış hasılatı belirli bir limitin üstündeki şirketlere e-Fatura kullanımını zorunlu tutar. 2022'de 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde yapılan değişiklikle e-Fatura uygulamasına zorunlu geçiş için yıllık ciro limiti 2022 ve takip eden hesap dönemlerinde 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Depozito: Kiracıdan güvence olarak alınan para ya da kıymetli kağıtlardır. Bir kira sözleşmesi yaparken, kullanım sürecinde oluşabilecek zararların giderilmesi için güvence oluşturması amacıyla mal sahibi tarafından talep edilir.

Mahsup etmek: Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre mahsup etmek, hesaba geçirmek ya da borcunu alacağından düşmek anlamına gelir. Sattığınız bir ürün ya da hizmet karşılığında hak edilmiş ödemenizi aldığınızda, karşı tarafla mahsuplaşmış olursunuz.

Bir şirketin nasıl kurulduğuna yönelik merakınız arttı mı? “Şirket nasıl kurulur? Yasal süreçler nelerdir?” başlıklı yazımızı inceleyin!

Vergi numarası: Vergi numarası ya da vergi kimlik numarası, vergi mükellefi kişilerin yaptıkları vergi işlemlerinin kaydı için verilen numaradır.

Potansiyel vergi numarası: Henüz vergi mükellefi olmamış ama adı üzerinde, ileride vergi mükellefi olacak kişilerin sahip olduğu vergi numarasıdır.

e-İmza: e-İmza, ıslak imzanın dijital versiyonudur. e-Fatura kullanıcısı olmak isteyen kişiler,  başvurularını e-İmza ile de yapabilir.

İmza sirküsü: Şirket yetkililerinin o şirket adına önemli belgelere imza atma yetkisini gösteren noter onaylı belgedir.

KVKK: Açılımı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olan KVKK, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, düzenlenmesi, korunması gibi hususları düzenleyen mevzuattır. Mevzuatın işlerliğinin denetimi amacıyla kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kısa adı da KVKK'dır. Müşterileriyle çeşitli yollarla iletişim kuran, müşteri verilerini tutan tüm şirketlerin bu konuda bir politika hazırlaması gerekir.

GDPR: KVKK ile aynı amaçlara hizmet eden Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği'nde ve Avrupa ekonomik alanında yaşayan kişilerin veri gizliliğine dair koşulları düzenler. KVKK ve GDPR büyük ölçüde benzerlik gösterse ve aynı amaca hizmet etse de GDPR daha geniş bir yetki alanına sahiptir ve daha yüksek cezai yaptırımlar içerir. Faaliyetlerini Avrupa'da gerçekleştirecek ve Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına hitap edecek markaların GDPR'ı esas alması gerekir.

İrsaliye/sevk irsaliyesi: Satılan bir ürünün bir adresten başka bir adrese taşınması için satıcı şirketin düzenlediği bir belgedir. Faturayla aralarındaki fark ise faturanın ürünün ya da hizmetin satışına ilişkin bedeli ve diğer belgeleri göstermesi için düzenlenmesidir. İrsaliyeli fatura ise her iki işlevi de taşıyan belgeleri adlandırır.

Kira sözleşmesi: Ev, dükkan ya da ofis kiralama süreçlerinde mal sahibiyle kiracı arasında yapılan sözleşmedir. Kiracının ve kiraya verenin görev ve sorumluluklarını, taahhütleri, kira süresini ve kira bedelini yazılı olarak belirler. Olmadık Ofis'in sanal ofis hizmetini tercih edenler ise kira sözleşmesi yapmadan, taahhütsüz bir biçimde yasal iş adresi gösterebilirler.

Abonelik modeli: Abonelik modelinin kiraya göre en önemli avantajı, aboneliklerin herhangi bir zamanda sonlandırılabilir olmasıdır. Abonelik modeli, kiranın aksine kullanıcıların taahhütünü gerektirmez. Ayrıca ödemeler kredi kartıyla kolayca gerçekleşir, havale/EFT gibi para gönderme yollarını kullanmak gerekmez.

Ortak çalışma (co-working): Farklı şirketlerin ya da bağımsız çalışanların (freelancer) işlerini yürütürken çalıştıkları ortamı başka çalışanlarla paylaştığı bir modeldir. Yüksek hızlı internet altyapısı, çay - kahve gibi ikramlar, fotokopi makinesi, yazıcı, toplantı odası gibi ofis ihtiyaçlarını co-working alanları sağlayan şirketler karşılar. Genelde abonelik modeliyle kullanılır. Ofis maliyetlerini azalttığı, çalışanlara bir sosyal ağ sağladığı ve resmi iş adresi sunduğu için tercih edilir.

Ortak çalışma alanı: Farklı meslek gruplarından kimselerin birlikte çalışması için tasarlanmış yapılardır. Dijital işlerin yaygınlaşmasıyla başta bu işlerde çalışanlar olmak üzere herhangi bir ofise bağlı olmadan, kendi işlerini yürüten avukatlar gibi meslek grupları arasında da kullanılmaya başlanmıştır. Ortak çalışma alanları farklı sektörlerden profesyonellerle bağlantı kurmak için bir ortam vaat eder. Ayda 550 TL'den başlayan fiyatlarla resmi iş adresi için Olmadık Ofis'i tercih eden kullanıcılar, Olmadık Ofis'in İstanbul'daki lokasyonlarında ücretsiz ortak çalışma alanı kullanma hakkı kazanır.

550 TL’den başlayan fiyatlarla nasıl şirket kurabileceğinizi öğrenin.

Posta Yönetimi: Ticaret sicil gazeteleri, SGK bildirimleri, kredi kartı ekstreleri, mektuplar, paketler vsb. iş adresinize gönderilen dergi ve broşürlerin her biri posta olarak adlandırılır. Olmadık Ofis, abonelerinin posta gönderilerini teslim alır ve diledikleri adrese yönlendirir.

Tebligat: Tebligatlar, resmi kurumların kişilere ya da kurumlara gönderdikleri, bir resmi işe ilişkin evraklardır. Bildirim anlamına gelen tebligatlar, devlet kurumlarının kişileri resmi süreçler hakkında bilgilendirmesi için kullanılır.

Evrak / Doküman / Belge: Kağıtlar, yazılı kağıtlar gibi anlamlara karşılık gelen evrak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerin birbirleri arasında iletişim kurmak için oluşturdukları belgelerdir.

Maliyet: Şirketiniz ve işleriniz için yaptığınız tüm harcamalar maliyet olarak adlandırılır. Örneğin çalışanlarınızın maaşları, sigorta giderleri, yemek kartları ve özel sağlık sigortaları çalışan maliyeti olarak adlandırılırken, işlerinizi yürütebilmek için aldığınız bilgisayar, kamera ya da makine gibi ekipmanlara yaptığınız harcamalar, ekipman maliyeti olarak adlandırılır. Olmadık Ofis, sanal ofis modeliyle yasal adres göstermek için ofis kiralama zorunluluğunu ortadan kaldırarak elektrik, su, doğalgaz gibi işletme maliyetlerini sıfırlamanızı sağlar.

Prestij: Şirketlerin yasal iş adreslerinin bulunduğu lokasyonlar, iş ortakları ve müşteriler gözünde değerlidir. Prestijli lokasyonlarda, iş dünyasına yakın bölgelerde gösterdiğiniz iş adresinizle, benzer bölgede bir ürün ya da hizmet ihtiyacı olan şirketlerin ve müşterilerin tercih sebebi olursunuz. Örneğin Olmadık Ofis, sanal ofis modeliyle İstanbul’da tarihi yarımadada ya da Caddebostan’da, prestijli lokasyonlarda resmi iş adresine sahip olabilirsiniz.

Sosyal ağ: Bir iş yapmaya başladığınızda ihtiyaç duyduğunuz başka hizmet sağlayıcıların, iş ortaklarının, partnerlerin bütünü sosyal network’ünüzü oluşturur. Sanal ofis gibi çözümler, benzer çözümleri kullanan potansiyel iş ortaklarıyla bağlantı kurmanıza yardımcı olur. İş ağınızı genişlettikçe yeni fırsatlara ulaşma olasılığınız da o ölçüde artar.

Şahıs şirketi: Bir gerçek kişi ya da az sayıda ortak tarafından kurulan küçük ölçekli şirketlerdir. Kendi işini yapmaya başlayan kişiler, fatura kesebilmek için şahıs şirketi kurmak zorundadır.

Şahıs şirketi kurmak isteyenler için şahıs şirketi kurmanın maliyetlerini derlediğimiz şu yazıya göz atabilirsiniz.

Anonim şirket: Toplam sermayesi belirlenmiş ve paylara bölünmüş şirket türüdür. Tüm ekonomik faaliyetlerde bulunabilen anonim şirketlerde pay sahibi sınırı yoktur.

Limited şirket: En az 1 ortakla kurulabilen ve pay sahibi sayısında 50 kişi limiti olan şirketlerdir.

Freelancer: Herhangi bir şirkette mesaili çalışmayan, markalara ya da kişilere yazılım, tasarım, danışmanlık, editörlük, içerik üreticiliği gibi hizmetler sunan ve bu hizmetler karşılığı kendi şahıs şirketi üzerinden fatura kesen bağımsız çalışanları adlandıran bir kavramdır. Freelancer’lar şahıs şirketlerini kurarken resmi iş adresi göstermek için ayda 550 TL’den başlayan fiyatlarla sanal ofis hizmetlerinden faydalanabilir.

Freelancer’ların sanal ofis hizmetlerden nasıl faydalandığını görmek için Freelance Hayata İlk Adım: Fatura Kesebilmeniz için Yasal Adres başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Gelir faturası: Satışını yaptığınız ürün ve hizmetin bedelini ve bilgilerini alıcı tarafına iletmek için kullanılan faturalar, gelir faturası ya da satış faturasıdır.

İade faturası: Satın alınan hizmetin iadesini yapabilmek için alıcının satıcıya kestiği faturadır.

Fatura kesmek: Ürün ve hizmet satışının ardından ya da işletme gideri gösterebilmek için yapılan fatura düzenleme işine halk arasında verilen isimdir.

Şirket ortaklığı: Birden fazla kişinin çeşitli paylar alarak bir iş fikrini hayata geçirmek için ortaklaşa şirket kurmasıdır.

Ofis kirası: Kiralanan ofisleri kullanabilmek için genellikle aylık ya da yıllık periyotlarda mal sahibine ödenmesi gereken bedeldir. Olmadık Ofis, sanal ofis hizmetiyle şirketlere ya da kişilere İstanbul’daki yasal iş adreslerini 550 TL’den başlayan fiyatlarla sunar. Böylece ofis kirası maliyetleri büyük ölçüde azalır.

Resmi iş adresi göstererek işleri büyütmek mümkün mü? Buradan buyurun.

Gelir vergisi: Bir gerçek kişinin yıl boyunca elde ettiği kazanç ve gelirler için devlete ödediği vergidir.

Kurumlar vergisi: Gelir vergisinin şirketler, yani tüzel kişiler için olan versiyonudur. Şirketler, faaliyet gösterdikleri ülkenin kurumlar vergisi mevzuatına göre yıllık kazançlarının bir bölümünü devlete verir. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 136 ülkenin temsilcileri küresel asgari kurumlar vergisi konusunda uzlaşmış ve özellikle çok uluslu şirketlerin 1 Ocak 2023'ten itibaren bu 136 ülke içinde %15 oranında küresel asgari kurumlar vergisine tabi olmaları şart koşulmuştur.

KDV:Satın alınan mal ve hizmetler için ödenen ve %1 ila %18 arasında değişen vergidir. Açılımı katma değer vergisidir.

Muhtasar: Muhtasar ya da muhtasar beyanname, işverenlerin ya da vergi kesintisi yapan diğer kişilerin vergi matrahlarının toplu bir biçimde bağlı oldukları vergi dairesine bildirimidir.

KDV Beyannamesi: KDV beyannamesi de şirketlerin ürün ve hizmetleri üzerinden ne kadar katma değer vergisi ödemekle yükümlü olduklarını devlete bildirmesini tanımlar.

Gelir vergisi matrahı: Bir çalışanın brüt ücretinden genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası işçi payı bedelinin çıkarılmasıyla elde edilen tutardır.

Damga vergisi: Resmi sözleşmeler imzalayan kişiler ve kurumların imzaladıkları sözleşmelerden alınan vergi türüdür.

Vergi levhası: Şirketlerin ya da kişilerin kazanç tutarlarıyla bu kazançlara karşılık gelen vergi miktarlarını gösteren belgedir.

Vergi affı: Ödenmemiş vergilerden doğan vergi cezalarının, gecikme faizlerinin, para cezalarının silinmesidir. Vergi affıyla vergi mükellefleri, ödemedikleri vergilerini yeniden yapılandırabilir ve yalnızca ana borçtan sorumlu olurlar.

Girişim / startup: Bir iş fikrini hayata geçirmek için başlatılan iş projesine, kurulan şirkete girişim adı verilir. Her sektörde sıfırdan başlanan tüm işler girişim olarak adlandırılabilirken, girişim ve startup kelimeleri daha çok teknoloji ve tasarım odaklı şirketler tarafından kullanılır.

İş dünyası ilk bakışta kavraması güç görünen çok sayıda kavramla ve süreçle doludur. Tüm bunlar bazen işi içinden çıkılmaz bir hale sürükler ve kişiler ya da şirketler yapmaları gereken esas şeylere odaklanamazlar. Abonelik modeli sayesinde 550 TL’den başlayan fiyatlarla sanal ofis sahibi olma fırsatı veren Olmadık Ofis, iş sahiplerinin uğraşmak zorunda kaldıkları problemleri biraz olsun dindirebilmek için şirketlerin yasal iş adresi endişelerini ortadan kaldıracak, maliyet avantajlı ve prestijli bir seçenek sunuyor.

İstanbul’da Avrupa Yakası’nda Balat ve Anadolu Yakası’nda Caddebostan’da konumlanan lokasyonlarımızla çağrı yanıtlama, posta yönlendirme hizmetlerinin yanında ücretsiz ortak çalışma alanı kullanımı ve %50 indirimli toplantı alanı kullanımı vaat ediyoruz. Taahhütsüz ve stopajsız bir abonelik modeliyle çalışan Olmadık Ofis olarak sabit fiyat politikamızdan ödün vermiyor, sürpriz maliyetler yaratmıyoruz. Dünyanın geleceğine kalıcı değer kazandıracaklarına inandığımız kadın girişimcilerin resmi iş adresi gösterme süreçlerinde onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz. Diğer yandan iş ortaklarımızla şirketlerin yatırım ve operasyonel süreçlerini kolaylaştırmaları için avantajlar sağlıyoruz.

Olmadık Ofis’i keşfedin!

Bu listede yer almasını istediğiniz başka kelimeler var mı? Bizimle paylaşın!