SANAL VE PAYLAŞIMLI OFİS KİRA SÖZLEŞMESİ

Tarih: 01.01.2023

1-) TARAFLAR

Bu sözleşmenin taraflarından OLMADIK PROJELER GELİŞTİRME LTD.ŞTİ.; bundan sonra "Olmadık Ofis" olarak anılacaktır.

Hizmeti alan ……………………………… bundan sonra “Müşteri’’ olarak anılacaktır.

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 Bu sözleşme bir sitede ofis sağlama sözleşmesinin ticari eş değeridir. Müşteri, bu sözleşme ile Müşteri lehine kiralık ofis yerleri ile ilgili hiçbir kiracılık hakkı, kiralık emlak veya sair gayrimenkul hakkı ihdas edilmediğini kabul etmektedir. Bu sözleşme Müşteri’ye özeldir ve başkasına devredilemez. Bu sözleşme kiralık ofis yer(ler)ini tarif eden ön sayfa, iş bu şart ve koşullar ile İşletme Kuralları’ndan oluşmaktadır. Bu sözleşme; Müşteri’ye ticari faaliyetlerini sürdürebileceği bir yasal adres imkanı sağlamaktadır. Bu adresin bulunduğu lokasyon; içindeki her türlü ekipman ve demirbaşın Olmadık Ofis’e ait olduğu bir ofiste bulunmaktadır.

3-) ÜRÜN TANIMI

Sanal Ofisim Paketi

Şirket kuruluşu için yasal zorunluluk olan ve şirket adresi olarak kullanılacak lokasyona ait adres kullanım hakkını kapsar.

3.1 Hizmet Kapsamı

3.1.1 Posta, Kargo, Kurye Kabulü: Müşteri’nin bu sözleşmeyi imzalaması Olmadık Ofis personellerinin Müşteri’ye gelen, ticari mal niteliği taşımayan ve karşı ödemeli olmayan; bilgi, belge, tebligat niteliğindeki zarf vb. posta ve kargolarını teslim alması konusunda ve ilgili kargo ve postayı teslim aldığını Müşteri’nin bildirdiği e-posta adresine ve/veya telefon numarasına mail ve/veya SMS ve/veya benzeri yollarla bildirmede yükümlü kılar. Türkiye hudutları dahilindeki icra müdürlüklerinden gelen ve müşterinin borçlu taraf olarak yazılı olduğu ödeme veya icra emri tebligatları, tebligat hizmetleri kapsamına dahil değildir. Müşteri, adına gelen ve bildirimi yapılmış olan posta, kargo ve evrakları teslim almak, takip etmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Olmadık Ofis’in 3 ay içerisinde Müşteri tarafından teslim alınmayan posta, kargo ve evraklarla ilgili sorumluluğu bu sürenin sonunda ortadan kalkar ve teslim alınmayan posta, kargo ve evraklar imha edilir. Bu sözleşme Müşteri’nin sanal ofiste posta almasına imkan tanır. Müşteri, belirlenmiş sanal ofis alanının adresini iş yazışmaları için kullanabilecektir. Müşteri, Olmadık Ofis’i ticari malların depolanması, kargolanması vb. amaçlarla kullanamaz. İlgili posta hizmeti ticari mal sevk ve idaresini kapsamamaktadır. Olmadık Ofis posta hizmetleri için, Türkiye’de hafta içi mesai saatleri içerisinde (09:00-18:00) hizmet verecektir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde bu bağlamda hizmet verilmeyecektir.

3.1.2 Telefon Cevaplama-Santral Sekreterya Hizmeti: Müşteri, Olmadık Ofis tarafından sağlanan ortak bir sabit telefon numarasından mesai saatleri içinde çağrı cevaplama hizmeti alma hakkına sahiptir. Gelen çağrılar “Olmadık Ofis” olarak yanıtlanır, Müşteri’leri arayanlar iletişim bilgileri ile birlikte not edilir ve Müşteri’nin talebine bağlı olarak bu bilgiler anlık veya günlük olarak Müşteri’ye Müşteri’nin kayıt esnasında belirttiği iletişim kanalları vasıtasıyla raporlanır. Müşteri, bu bilgiler ışığında kendi imkanlarıyla gerekli iletişimi sağlayacaktır. Müşteri, kayıt esnasında bildirdiği iletişim kanallarında yaşanacak değişiklikleri Olmadık Ofis’e bildirmekle yükümlüdür. Müşteri’nin iletişim kanallarındaki değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanacak sorunlarda Olmadık Ofis’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.1.3 Yasal Mevzuata Uygun Düzenlenmiş Kira Sözleşmesi: Olmadık Ofis, Müşteri’ye sunduğu işbu sözleşmenin yasal mevzuata uygunluğunu taahhüt eder.

3.1.4 Yasal Adres: Müşteri, gerekli evrakları getirmesi halinde Olmadık Ofis’in yer aldığı lokasyonu yasal adres olarak kullanabilecektir. Müşteri, adresi Olmadık Ofis’in yazılı izni olmaksızın yasal adres dışında farklı amaçlarla kullanamaz. Müşteri ayrıca, yasal adres olarak bildirdiği Olmadık Ofis lokasyonunu kanuna ve 3. kişilere karşı hile yapmak amacıyla kiralamadığını kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin bu taahhüdüne aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde, Olmadık Ofis işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisine sahiptir.

3.1.5 Paylaşımlı ve Ortak Çalışma Alanlarına Ücretsiz Erişim: Müşteri, ihtiyaçları halinde Olmadık Ofis’in aktif olan tüm fiziki lokasyonlarını, müsaitlik durumuna bağlı olarak, Olmadık Ofis’in mesai saatleri içerisinde ücretsiz ve herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın kullanma hakkına sahiptir. Müşteri’nin kullandığı lokasyonda tüketeceği her türlü yiyecek ve içecek ayrıca ücretlendirilecektir.

3.1.6 Toplantı Alanlarını İndirimli Kullanma: Müşteri, ihtiyaçları halinde Olmadık Ofis’in toplantı alanlarını önceden rezerve etmek koşuluyla iş toplantıları, görüşmeler, sunumlar vb. işler için saatlik, günlük, haftalık ve aylık olarak üyelere özel indirimli fiyatlarla kullanma hakkına sahiptir.

3.1.7 Paylaşımlı ve Ortak Çalışma Alanlarını Ücretsiz Kullanma: Müşteri, hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında Olmadık Ofis’in ortak ve paylaşımlı alanlarında ücretsiz çalışabilecektir. Cumartesi ve Pazar günleri çalışmak isteyen müşterilerin çalışmak istedikleri lokasyonun hafta sonu çalışma saatleri için ilgili lokasyonla iletişime geçmeleri gerekmektedir.

4-) KULLANIM ŞEKLİ VE KULLANIMA DAİR GENEL KURALLAR

4.1 Üçüncü kişiler sanal ofis üzerinde hak iddia edemezler ve Müşteri böyle bir duruma mahal verecek bir faaliyet ve işlemde bulunamaz. Bu tür eylem ve davranışların sorumluluğu tamamen Müşteri’ye aittir.

4.2 Olmadık Ofis aksini yazılı olarak kabul etmedikçe, Müşteri’nin iş kaybı, kar kaybı, beklenen tasarruf kaybı, verilerdeki kayıp veya hasar, üçüncü şahıs hak talepleri veya dolaylı kayıplardan hiçbir şekilde Olmadık Ofis sorumlu olmayacaktır. Olmadık Ofis, Müşteri’ye söz konusu potansiyel kayıp, hasar, gider veya sorumlulukların tamamını sigorta ettirmesini hararetle tavsiye etmektedir.

4.3 Müşteri kendisine tahsis edilen alanlar için münhasır olmayan bir hakka sahip olacaktır. Bazı durumlarda Olmadık Ofis’in farklı bir olanak/olanaklar tahsis etmesi gerekebilir. Ancak, bu olanak/olanaklar eşdeğer büyüklükte olacaktır ve Olmadık Ofis, Müşteri’ye bu gibi değişiklikleri önceden bildirecektir.

4.4 Olmadık Ofis, ilgili hizmet tanımında tarif edilen hizmetleri, talep edilmesi halinde normal çalışma saatleri içerisinde verecektir. Olmadık Ofis belirli bir hizmete yönelik bir talebin aşırı nitelikte olduğuna karar vermesi durumunda, ilave bir ücret talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

4.5 Olmadık Ofis internet güvenlik protokollerine sahip olmasına rağmen, Olmadık Ofis’in ağı (veya interneti) veya Müşteri’nin oraya koyduğu bilgilerin güvenliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.

4.6 Olmadık Ofis ayrıca Müşteri’nin yürüttüğü işlerin gizliliğini korumak için makul güvenlik prosedürlerine de uymaya gayret edecektir.

4.7 Müşteri; tüm çalışanlar, yükleniciler, temsilciler veya binalarda bulunan diğer kişiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kendisinin veya Paylaşımlı Ofiste Müşteri’nin açık veya zımni izniyle veya davetiyle bulunan kişilerin Paylaşımlı Ofiste neden olduğu hasarlardan sorumlu olacaktır.

4.8 Müşteri, Olmadık Ofis’in sanal, paylaşımlı ve ortak ofis olanakları veya yardımcı hizmetleri ile rekabet halinde olan bir iş sürdürmemelidir.

4.9 Müşteri, Paylaşımlı Ofis ve Sanal Ofis kullanımıyla bağlantılı olarak hiçbir yasadışı işlem yapmamalıdır. Olmadık Ofis’in veya başkalarının Paylaşımlı ve Sanal Ofisin kullanımını kısıtlayacak (siyasi kampanyaya katılım veya ahlaki olmayan etkinlik dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere), sıkıntı veya rahatsızlığa neden olabilecek, Olmadık Ofis’in ödemesi gerekli sigorta primlerini artırabilecek veya Olmadık Ofis’te veya Müşterinin kullandığı Paylaşımlı ve Sanal Ofisin bulunduğu binada herhangi bir çıkar sahibinde kayıp veya hasara neden olabilecek (itibara yönelik zarar dahil) hiçbir işlemi yapmamalıdır.

4.10 Olmadık Ofis, Müşteri‘nin Paylaşımlı ve Sanal Ofiste suç faaliyetlerinde bulunduğuna dair makul bir şüpheye sahip olan resmi bir makam veya diğer bir yasama organı tarafından bilgilendirilirse, derhal yürürlüğe girecek şekilde bu anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

4.11 Olmadık Ofis, sözleşmeye dayalı ilişkinin yönetimi, geçerli yasalar ve yönetmeliklere uygunluğun temini, hizmetlerin sağlanması ve işini yönetebilmesi için Müşteri’nin kişisel bilgilerini toplayabilir ve işleyebilir. Müşteri, bu gibi kişisel verilerin burada bahsedilen hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla ve bulundukları yer dikkate alınmaksızın Olmadık Ofis’in grubu içinde bulunan tüm kuruluşlara aktarılabileceğini veya erişimlerine açılabileceğini kabul eder ve onaylar.

4.12 Müşteri, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

4.13 Paylaşımlı alanların kullanımında, Müşteri, kullandığı paylaşımlı ofisi özenle kullanacak; paylaşımlı ofiste kendisinden kaynaklanan arıza, hasar vb aksaklıkları derhal Olmadık Ofis’e bildirecektir. Hasar ve aksaklıkların giderilmesinden Olmadık Ofis sorumlu olup bu işlemler için yapılan/yapılacak harcamalar Müşteri’den talep edilir. Müşteri’den kaynaklanmayan her türlü hasar, arıza vb. aksaklıkların giderilmesi ile ilgili yapılan/yapılacak harcamalardaki sorumluluk tamamen Olmadık Ofis’e aittir.

4.14 Müşteri, paylaşımlı ofisi aldığı şekilde, Olmadık Ofis’e teslim etmek zorundadır: Keza paylaşımlı ofisle birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, Olmadık Ofis’e teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin Olmadık Ofis’e ödenmesi veya eski haline getirilmesi zorunludur. Paylaşımlı ofisin iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum Müşteri tarafından ispatlanmak zorundadır. Paylaşımlı ofisin normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı Müşteri sorumlu değildir.

4.15 Müşteri, Olmadık Ofis’in rızası olmadan, Olmadık Ofis’in mutlak takdirine bağlı olarak reddedebileceği herhangi bir kablolama, BT veya telekomünikasyon bağlantıları kuramayacaktır. Olmadık Ofis’in rızasına şart olarak, Müşteri, Olmadık Ofis’in (BT veya elektrik sistemi gibi) sunduğu olanağın/olanakların diğer müşterilerin veya Olmadık Ofis’in veya binanın herhangi bir sahibi tarafından kullanımına engel olmadığından emin olmak için denetlemesine izin vermelidir.

4.16 Paylaşımlı Ofise getirdiği özel eşyalarını ve çalışanlarına ve üçüncü şahıslara karşı yükümlülüklerini sigorta ettirmek Müşteri’ye düşen bir sorumluluktur. Olmadık Ofis, Müşteri’nin söz konusu sigortayı yaptırmasını tavsiye etmektedir.

4.17 Müşteri kendisine sunulan alanları yalnızca ofis amaçlı kullanmak zorundadır. Dışardan sık sık ziyaretçi gelmesi sonucunu doğuracak türden bir “perakende” veya “medikal” karakterdeki ofis kullanımına izin verilmeyecektir.

4.18 Olmadık Ofis’in kullanım süresi, sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihlerle sınırlıdır. Aksi belirtilmedikçe bu süre gerek Olmadık Ofis, gerekse Müşteri tarafında sözleşme süresi bakımından herhangi bir taahhüt doğurmamaktadır. Müşteri ve/veya Olmadık Ofis, birlikte veya tek taraflı olarak sözleşmeyi sonlandırma hakkını haizdir. Taraflar bu hakkı kullandığı taktirde, herhangi bir cezai yaptırıma maruz bırakılamaz. Ancak Olmadık Ofis, etik kurallar gereği ve basiretli tüccar anlayışından hareketle müşterinin iş bu sözleşmede belirtilen şartlara uyduğuna kanaat getirdiği sürece tek taraflı olarak bu hakkı kullanmaktan imtina eder.

4.19 Müşteri, üyeliğin başladığı tarih itibarıyla resmi, ticari ve/veya özel işlemlerden kaynaklı herhangi bir aktif haciz, icraya konu olmuş veya olabilecek herhangi bir kaydı-borcu-mükellefiyeti bulunmadığını; Vergi Dairesi, SGK gibi ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir kamu kuruluşuna kesinleşmiş ve/veya ihtilaflı bir borcu bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumun sonradan ortaya çıkması/tespit edilmesi halinde Olmadık Ofis, Müşteri’ye bildirim ve ücret iadesi yapmaksızın üyeliği kapsamındaki tüm firmalarda tek taraflı fesih yetkisine sahiptir. Müşteri’nin bu maddedeki taahhüdüne aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde; Müşteri’den kaynaklı Olmadık Ofis adreslerinde yapılacak her haciz işlemi neticesinde Olmadık Ofis’in Müşteri’nin yasal süreçlerine İcra İflas Kanunu 97. Madde veya İcra İflas Kanunu 99. Madde uyarınca dahil olmak zorunda kalması halinde, Müşteri her icra dosyası başına 9.000-TL cezai şart ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Olmadık Ofis’in bu nedenle ortaya çıkacak yargılama gideri, belgelenmiş avukatlık ücreti masrafları ve itibar kaybından kaynaklı zararlarının tazmin i hakkı saklıdır. Bu zararların tazmini cezai şarttan ayrı olarak istenebilecektir.

5-) ÜCRETLER ve ÖDEME YÖNTEMLERİ

5.1 Hizmet bedelleri, sözleşmede belirlenen ödeme yöntemi ile her ayın .1. günü işlem saati sonuna kadar, kredi kartından tahsil edilecektir.

5.2.1 İş bu sözleşmenin imzalanması ile depozito bedeli olarak kiracıdan XXX-TL (Türk Lirası) alınmıştır. Sözleşme bitiminde müşterinin herhangi bir borcu olmadığı takdirde söz konusu depozito bedeli aynen iade edilir. Olmadık ofis tarafından, kira bedeli depozito bedelinden mahsup edilmeyeceği gibi ancak kira sözleşmesi herhangi bir sebepten bitmiş ve müşteri kira borcunu ödemekten kaçınıyorsa, güncel kira bedeli üzerinden mahsuplaşma yapılır. Müşterinin Olmadık Ofis'e borcu olması halinde, söz konusu bedel depozitodan mahsup edilir, depozito miktarını aşan zararlar için Olmadık Ofis'in tazminat ve rücu hakları saklıdır. Kira ve/veya kira bedellerinin ödenemediği hallerde en fazla 2 aylık geçmişe dönük borç, yatırılan teminat tutarından tahsil edilecektir.

Aylık ödemeler, Müşteri tarafından olmadikofis.com adresi içerisinde müşteri portalında yer alan tahsilat sistemine tanımlayacağı kredi kartı ile gerçekleştirilecektir. Kredi kartı tanımlaması yapılırken, ilgili kartın ödeme sistemine uygunluğunu teyit etmek amacıyla 1.-TL’lik deneme işlemi gerçekleştirilecektir. İşlemin başarılı olması halinde 1.-TL tutarlı işlem aynı gün tanımı yapılan kredi kartına iade edilecektir.

5.2.2 Ödeme gününde ilgili kartın limitinin yeterli hale getirilmesi Müşteri sorumluluğunda olup, Olmadık Ofis tahsilatın gerçekleşememesi durumunda ihtar çekme, gecikme faizi uygulama ve sözleşme feshi haklarını saklı tutar. Ücretin kredi kartı ile ödenemediği, kart bakiyesinin yetersiz olduğu, sisteme tanımlı kartın bloke olması vb. durumlarda Müşteri, ödemenin gerçekleşmesini temin etmek adına başka bir kredi kartı tanımlama, kart bakiyesini yeterli hale getirme veya ödemenin tahsil edilebilmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya mecburdur. Aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

5.2.3 Teminat tutarıyla garanti altına alan 2 aylık hizmet bedelinin ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek hizmet bedellerinin tümü muacceliyet kazanacaktır. Bu durumda ödenemeyen ayların bedeli müşterinin teminat olarak yatırdığı bedel ile karşılanacak ve müşterinin üyeliği ilgili ayın sonu itibarıyla sona erdirilecek, ilgili sözleşme feshedilerek müşterinin bağlı olduğu Vergi Dairesine bu fesih ibraz edilecektir.

5.3 Ödemenin kredi kartı ile yapılamayacağı durumda Müşteri, sözleşme süresi 12 ay olan sözleşmelerde geçerli olmak üzere, Olmadık Ofis’in aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına sözleşme süresini kapsayacak kirayı peşin olarak ödeyeceğini taahhüt eder. Daha düşük süreli sözleşmelerde ödeme için 5.1 ve 5.2 nolu maddelerde belirtilen yöntemler geçerlidir.

Garanti Bankası | TRY Hesabı Müşteri Adı: OLMADIK PROJELER GELİŞTİRME LTD.ŞTİ Şube: FATİH - 062 Hesap No: 6291978 TR08 0006 2000 0620 0006 2919 78

5.4 Sözleşme ilgili ayın ilk yarısında (1’i ile 15’i dahil) imzalanmış ise, ilk ödeme ilgili ayın tamamını kapsayacak şekilde ücretlendirilir. Sözleşme ilgili ayın ikinci yarısında (16’sı ile ay sonu dahil) imzalanmış ise ilk ödeme takip eden ayın ilk günü başlayacak biçimde vuku bulur ve bu kapsamda ücretlendirilir.

5.4.1Müşteri, bu sözleşme özelinde 1. sayfada da belirtildiği üzere Yıllık Peşin Ödeme yöntemini seçtiyse, %10 indirim uygulanarak KDV dahil toplam X.XXX,XX.-TL tutar Müşteri’den peşin tahsil edilir. Yıllık ödemelerde üyelik, sözleşme bitiş tarihinden önce sonlandırılmak istenirse, üyelik iptal tarihine kadar geçen süre indirimsiz aylık güncel tutar üzerinden hesaplanır ve peşin tahsil edilen tutardan mahsup edilerek kalan ayların bedeli Müşteri’ye iade edilir.

Müşteri, sözleşme süresi içerisinde ödeme yöntemi değişikliği yapma hakkına sahiptir. Ödeme yöntemine dair değişiklikler için ek bir protokol ve/veya sözleşme yapılması zaruri değildir. İlgili değişikliklere ilişkin Olmadık Ofis ve Müşteri arasında yapılan dijital yazışmalar (mail vb.) ile sağlanan karşılıklı mutabakatlar, bu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası kabul edilir. Yıllık Peşin Ödeme yönteminden Aylık Ödeme yöntemine geçildiğinde 5.1 ve 5.2.1 Maddeleri esas alınır ve güncel aylık tutar üzerinden ücretlendirme yapılır.

Aylık Ödeme yönteminden Yıllık Peşin Ödeme yöntemine geçildiğinde ise sözleşme süresi esas alınır ve kalan hizmet ayları güncel tutar üzerinden devam eden aylardaki olası artış yansıtılmadan hesaplanır. Müşteri, bu tutarı peşin ödemekle yükümlüdür. Sözleşme, bitiş tarihinden önce sonlandırılmak istenirse, üyelik iptal tarihine kadar geçen süre ilgili aylarda diğer müşterilere yansıtılan artışlar dikkate alınarak indirimsiz aylık güncel tutarMüşteri’ye iade edilir. İptal-iade sürecinde 7. Madde esas alınır.

5.4.2 Olmadık Ofis, zorunlu hallerde, piyasa koşulları doğrultusunda ve yasal sınırlar içerisinde kalmak şartı ile sözleşme sona ermeden ücrette artış yapma hakkını saklı tutar. Yıllık Peşin Ödeme yapmış olan Müşteri, bu maddeden istisnadır. Yıllık Peşin Ödeme yapan Müşteri, bir sonraki yıl da üyeliğini devam ettirmek isterse ilgili yılın güncel piyasa koşulları doğrultusunda Olmadık Ofis’in talep ettiği tutarı ödemek kaydıyla sözleşmesinin devamını sağlayabilecektir.

Müşteri sözleşmede belirlenen tutarlar haricinde herhangi bir vergi / harç / aidat vb. ödeme yapmayacaktır.

5.5 Zorunlu hallere bağlı olarak Olmadık Ofis, Müşteri’nin bağlı bulunduğu lokasyonu kapatmak veya taşımak zorunda kalırsa;

5.5.1 Lokasyonun kapanması durumunda Müşteri, adresini Olmadık Ofis’e ait başka bir lokasyona fiyat farkı ödemeksizin ve sözleşmedeki diğer tüm hükümler aynı olacak şekilde taşıyabilecektir.

5.5.2 Lokasyonun taşınması durumunda Müşteri, adresini yeni lokasyona fiyat farkı ödemeksizin ve sözleşmedeki diğer tüm hükümler aynı olacak şekilde taşıyabilecektir.

5.5.3 Kapanma ve/veya taşıma durumlarından her ikisinde de Müşteri, adresini Olmadık Ofis’e ait farklı bir lokasyona taşımak istemez ise sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu maddede yer alan koşullardan dolayı meydana gelen adres değişikliği veya fesih sürecine bağlı olarak, Müşteri’nin adres değişikliği ve buna bağlı tescil masrafları kendi uhdesinde olup Olmadık Ofis’in bu masraflarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6-) GENEL HÜKÜMLER

6.1 İş bu sözleşme geçeri olan yasalara uygun olarak düzenlenir, yorumlanır ve uygulanır. Tüm bu şart ve koşulların herhangi bir hükmü geçerli yasalar altında hükümsüz ve uygulanamaz hale geldiği takdirde, diğer hükümler uygulanmaya devam edecektir.

6.2 İş bu sözleşmeden doğan/doğacak olan tüm uyuşmazlık/anlaşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İstanbul (Çağlayan) İcra Müdürlükleri yetkilidir.

7-) SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ

7.1.1Müşteri, mükellefiyetini sonlandırmak, faaliyetlerini durdurmak, şirket adresini başka bir adrese taşımak vb. durumlarla Olmadık Ofis ile akdettiği sözleşmeye istinaden üyeliğin iptalini talep edebilir.

7.1.2 Üyelik iptal talebi, www.olmadikofis.com adresindeki müşteri panelinde yer alan “Üyeliğimi İptal Etmek İstiyorum” seçeneği ile online olarak Olmadık Ofis’e iletilir. Talebe istinaden Olmadık Ofis, 24 saat içerisinde Müşteri’nin üyeliğini sonlandırma işlemlerine başlar, süreçle ilgili Müşteri’yi yönlendirir. Müşteri’nin Vergi Dairesi’nden alacağı belgeyi ibraz etmesi, eğer kaydı gerçekleştiyse Ticaret Sicil’den kapanış işlemlerini yapması ve web sitesi, kartvizit, Google Maps vb. yerlerde iletişim bilgilerini güncellemesi zorunludur. İlgili belgeler ibraz edilene kadar Müşteri’nin üyeliği aktif olarak değerlendirilir ve Müşteri’nin kira ödeme yükümlülüğü devam eder.

7.1.3 Üyelik iptal talebinin gerçekleştiği aya ait hizmet bedeli indirim yapılmaksızın Müşteri’den tahsil edilir.

7.1.4 Üyeliğin iptali için Müşteri’nin Olmadık Ofis’e geçmiş ve güncel borcu bulunmaması gerekmektedir. Geçmiş ve/veya güncel borcun tespiti halinde, ilgili tutar kayıt esnasında Müşteri’den tahsil edilen depozito miktarını aşmıyorsa, depozito bedeli borç bedeli kesildikten sonra Müşteri’ye iade edilir. Söz konusu borç depozito bedelini aşıyorsa, aşan kısım Müşteri’den talep edilir ve tamamlanıncaya kadar üyelik iptal işlemleri sonuçlandırılmaz.

7.1.5 Madde 3.1.1’e konu Müşteriye ait posta ve kargolar, üyelik iptal tarihinde Müşteri tarafından teslim alınmalıdır. Olmadık Ofis’ in ilgili iptal tarihinde teslim alınmayan kargolar üzerindeki sorumluluğu ortadan kalkar ve iptal tarihinde Müşteri tarafından teslim alınmayan tüm posta ve kargolar imha edilir.

7.1.6 Şahıs firması olan Müşteriler’de; Olmadık Ofis, üyelik iptal talebine istinaden üyenin bağlı bulunduğu vergi dairesine sözleşmenin feshedildiğini ve mükellefin artık Olmadık Ofis’e ait adreste faaliyetlerine devam etmediğini yazılı olarak bildirecektir. Müşteri de ilgili vergi dairesine giderek faaliyet sonlandırma, adres değişikliği vb. durumlara bağlı olarak Olmadık Ofis’e ait adreste faaliyetlerine devam etmeyeceği yönünde beyanda bulunmalı ve işlemleri sonuçlandırmalıdır. Müşteri söz konusu işlemleri sonuçlandırdığını, belgesi ile Olmadık Ofis’e ibraz etmek zorundadır. Adres değişikliği veya faaliyetlerin sona erdirildiği işlemleri belge ile teyit ve ispat edilmedikçe, Müşteri, Olmadık Ofis üyesi sayılacak ve üyeliğe bağlı ücret Müşteri’den tahsil edilmeye devam edecektir.

7.1.7 Limited ve Anonim şirketlerde fesih ve üyelik iptal süreci farklı işlemektedir. Bilindiği üzere Limited veya Anonim şirketler faaliyetlerine son vermek istediklerinde gerek Vergi Dairesi gerekse Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafında “tasfiye” sürecine girmektedir. Olmadık Ofis üyesi bir Limited veya Anonim şirket, faaliyet sonlandırmadan kaynaklı üyelik iptal talebinde bulunursa, tasfiye sürecinde kullanacağı adres için şirket adresini Olmadık Ofis’ten başka bir adrese taşımakla yükümlüdür. Bu adres taşıma işleminin teyit ve ispatı için de Olmadık Ofis’e ticaret sicilden alacağı adres değişikliğine ilişkin “tescil belgesini” ibraz etmek zorundadır. İlgili belgenin ibraz edileceği süreye kadar Müşteri, Olmadık Ofis üyesi sayılacak ve üyeliğe bağlı ücret Müşteri’den tahsil edilmeye devam edecektir.

7.1.8 Limited veya Anonim şirket niteliğinde olan Olmadık Ofis müşterileri faaliyetlerini sonlandırdığında, tasfiye sürecinde adresini taşımak istemez ise, normal bir üye olarak dikkate alınacak ve tasfiye süreci sona erene kadar üyelik ücretini ödemeye devam edecektir.

7.1.9 Mükellefiyetin sonlandırılması ve adresin taşınması talebi ile üyeliğini iptal etmek isteyen Müşteri’lerin, bu işlemlerini ispat ve teyit etmek için gerekli belgeleri ibraz edecekleri tarihin, iptal talebinden sonraki aya sarkması durumunda ibraz edilen ayın ücreti de Müşteri’nin kredi kartından ve/veya depozito bedelinden tahsil edilir.

7.2 Paylaşımlı ofis içerisinde bulunan tüm ekipman ve demirbaşlar (İş bu sözleşmede yer alan 2. Maddde’nin 2. Fıkrası) Olmadık Ofis’in mülkiyetindedir. Bu nedenle Müşteri’nin haciz veya iflas gibi işlemlere maruz kalması halinde bu ekipman ve demirbaşlar hacze konu edilemeyecek, Olmadık Ofis sözleşmeyi herhangi bir ihtara gerek duymadan fesih edebilecek ve alınan depozitolar irat kayıt edilecektir. Müşteri tarafından gerçekleşmeyen ve muacceliyet kazanan ödemeler Olmadık Ofis’e tek taraflı fesih yetkisi sağlar.

İş bu sözleşme 7 madde 10 sayfa 2 nüsha olarak hazırlanmış olup, XX.XX.XXXX tarihinde karşılıklı olarak imzalanmıştır. Bu sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi, Olmadık Ofis tarafından karşılanacaktır.

Sözleşme süresi sonunda taraflarca herhangi bir itiraz olmaması durumunda ilgili sözleşme Olmadık Ofis’in güncel sözleşme şartları dahilinde otomatik olarak yenilenmiş sayılır. Güncel sözleşme şartları (ücrete ilişkin şartlar hariç) her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Olmadık Ofis’in web sitesi olan olmadikofis.com üzerinde yayımlanır. Müşteri, sözleşme yenileme döneminde ilgili şartlara ilişkin varsa itirazlarını bu yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Olmadık Ofis’e mail, kep veya ihtar yolu ile bildirmez ise ilgili şartların tamamını kabul etmiş sayılır.