subPage
KÜTÜPHANE

Şirket Nasıl Kurulur? Yasal Süreçler Nelerdir?

Şirket Nasıl Kurulur? Yasal Süreçler Nelerdir?

Şirket kurmak için öncelikli olarak belirli sermayeniz ve yasal bir adresiniz olması gerekir. Tüm bunlar tamamlandığında ise vergi dairesine başvurarak şirket kurulumu için ilk adım atılmış olur. Şirketinizin resmiyette kuruluşunun tamamlanması için vergi dairesi tarafından yapılan yoklama işlemi tamamlanmış olmalıdır. 

Şirket kurmak, profesyonel hayatında kendi işini yapacaklar veya işveren olarak faaliyet gösterecekler için gerekli yasal prosedürleri kapsar. Şirket kurulumunda esas amaç, ticari oluşumu tescil ettirerek tüzel kişilik kazanılması ve vergi dairesine kayıt olunmasıdır. Şirket kurma işlemleri, kurulmak istenen şirket türüne ve ortaklık şekline göre farklılık gösterir. Şirket türleri en çok bilinen haliyle şahıs şirketi, anonim şirket ve limited şirket olarak sıralanabilir. Şirket kurmaya karar verdiniz diyelim, peki şirket nasıl kurulur? 

5 adımda Limited Şirket nasıl kurulur?

Limited Şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na göre bankacılık ve sigortacılık hariç tüm ticari alanlarda faaliyet gösterebilirler. Kurulabilmeleri için de en az bir en çok ise elli gerçek veya tüzel kişi/ortak gerekir. Asgari olarak 10.000 TL sermaye ile kurulabilir. Limited şirketlerde ortakların sorumlulukları, taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.

 • Limited şirket kurmak için öncelikle şirketin ticaret unvanının, kuruluş sermayesinin kararlaştırılması ve ardından resmi tebligat adresi belirlenmesi gerekir.
 • Kurulumda gerekli belgeler ise yasal adres için kira sözleşmesi veya tapu, şirketin esas sözleşmesi, ortakların kimlikleri, noter onaylı suretleri ve sermaye payları ile şirketi temsil edecek yetkililerin noter onaylı imza sirküleridir.
 • Akabinde şirketin ana sözleşmesi Mersis sistemine kayıt edilerek Mersis kayıt numarası ve vergi numarası alınır.
 • Mersis onayının ardından ticaret siciline kayıt ve tescil için sicil tasdiknamesi ve yasal defter alınır. Böylece vergi dairesine ve sanayi odasına kayıt yaptırılabilir.
 • Ayrıca kimi şirketlerin faaliyet alanları, belediyeden işyeri açma ruhsatı almalarını gerektirebilir.

Anonim şirket nasıl kurulur?

Anonim şirket, kuruluş aşamaları olarak limited şirket ile hemen hemen aynıdır. Anonim şirket kurulumu ile limited şirket kurulumu arasındaki en büyük fark, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanan anonim şirketin asgari 50.000 TL sermaye ile kurulması zorunluluğudur. Anonim şirket kurmak için de şirketin ticari unvanının ve sermayesinin kararlaştırılması, ardından resmi adres belirlenmesi gerekir. Akabinde izlenmesi gereken adımlar ise şöyledir:

 • Ticaret unvanı seçimi, yetkili şahısların imzalarının notere tasdik edilmesi,
 • Sermayenin on binde dördüne tekabül eden tutarın Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılması,
 • Şirket sözleşmesinin ticaret sicili memurluğuna tescil ettirilmesi,
 • Şirket kurucuları gerçek kişilerse noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgelerinin ticari sicil memurluğuna teslim edilmesi,
 • Vergi ve sosyal güvenlik kaydı yaptırılması,
 • İşletmenin resmi adresi olarak görünen bölgeye bağlı ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kayıt yaptırılması

Şahıs şirketi nasıl kurulur?

Sermaye şirketi olarak nitelendirilen limited şirket ve anonim şirketlerde yetkililer; pay defteri, karar defteri gibi pek çok yasal defter tutmak zorundadır. Sermaye şirketlerinin aksine şahıs şirketlerinde bu zorunluluk yalnızca işletme defteri için vardır. Buna karşılık vergi ve diğer şirket yükümlülüklerden sorumlu olan tek kişi şirket sahibidir. Şirket sahibi, tüm mal varlığından mesul tutulur.

Şahıs şirketi kurulumunda gerekli belgeler:

 • Yasal adres için kira sözleşmesi veya tapu,
 • Şirketin esas sözleşmesi,
 • Şirketi kuracak kişinin kimlik bilgileri,
 • Noter onaylı suretleri ve noter onaylı imza sirküleri

Sermaye şirketlerinin aksine şahıs şirketlerinde ticaret odasına kayıt yaptırmak zorunlu değildir. İşlemlerin başlaması için gerekli belgelerle şirketin bağlı olduğu vergi dairesine bireysel olarak başvuru yapmak gerekir.

Kuracağınız şirket türü ne olursa olsun yasal adresiniz ayda sadece 550 TL'den başlayan fiyatlarla!

Şirket kurma aşamaları şirket türlerine göre farklılık gösterse de her şirket türünde yasal prosedürü başlatmak için gereken en temel ihtiyaç “resmi ve yasal adres” olarak karşımıza çıkıyor. Şirket kurulum süreçleri için ayrılması gereken bütçeler göz önünde bulundurulduğunda, şirketin yasal adresini belirleyebilmek için bir ofis kiralamak veya stopaj vergisi ödemeyi kabul ederek ev adresini kullanmak gibi çözümler de maddi lütfet yaratmanın ötesine geçemiyor. Sanal ofis kiralama seçeceği tam da bu noktada şirket kurmak isteyenlerin imdadına yetişiyor.

Rengarenk sokaklarıyla İstanbul’un kültür hazinelerinden Balat ile zarif semti Caddebostan'da yer alan Olmadık Ofis, şirket kurmak isteyenler için ayda 550 TL’den başlayan fiyatlarla sanal ofis kiralama hizmeti sunuyor. Olmadık Ofis, şirket kurma işlemlerine başlayacaklara resmi adres, yasal mevzuata uygun kira sözleşmesi, faturalı ve stopajsız ofis kiralama, kargo ve posta yönetimi, 7/24 erişim imkanı ile kredi kartıyla aylık ödeme avantajı sağlıyor.

Siz de bir şirket kurma hazırlığındaysanız ve resmi adres ihtiyacınızı gidermenin yollarını arıyorsanız kuracağınız şirket türü ne olursa olsun yasal adresiniz Olmadık Ofis ile ayda sadece 550 TL. 3 dakikada resmi iş adresinizi almak için tıklayın!